Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính

    Ngày 20/01/2017 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 121/QD-UBND về việc ccông bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Cơ quan BH: 
UBND tỉnh
Ngày ký: 
Thursday, March 9, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thursday, March 9, 2017