Chuyên đề

Tăng cường đối thoại giải quyết khiếu nại về thu hồi đấtMột trong những giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại về thu hồi đất mà Ban Chủ nhiệm Đề tài “Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận

 Một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại về thu hồi đất mà Ban Chủ nhiệm Đề tài “Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” đưa ra đó là tăng...

Một số kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đảng viên tại Chi bộ Thanh tra tỉnh Bắc Giang.

          Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên là chức năng lãnh đạo của Đảng, được quy định tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát giúp cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong...

Subscribe to Chuyên đề