Kết quả thanh tra tháng 10 và quý III năm 2009

Kết quả thanh tra tháng 10 và quý III năm 2009 - Thu, 2009-12-03 09:45

 

Ngày 18/11, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Mai Quốc Bình, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ của Thanh tra Chính phủ nhằm thông báo với báo chí kết quả công tác thanh tra trong tháng 10 và quý III năm 2009. Đông đảo phóng viên đại diện các cơ quan báo chí đã tham dự.

 

 

Ngày 18/11, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Mai Quốc Bình, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ của Thanh tra Chính phủ nhằm thông báo với báo chí kết quả công tác thanh tra trong tháng 10 và quý III năm 2009. Đông đảo phóng viên đại diện các cơ quan báo chí đã tham dự.Theo đó, trong quý III và tháng 10/2009, Thanh tra Chính phủ nỗ lực tập trung kết thúc các cuộc thanh tra đã triển khai và tiếp tục thúc đẩy tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch.

+ Tổng Thanh tra ban hành 06 kết luận thanh tra: thanh tra việc cổ phần hoá tại Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thng, Tập đoàn Điện lực; thanh tra việc chuyển đổi Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần tại Hà Nội; thanh tra Dự án Trung tâm Thương mại Vũng Tàu, dự án khu nhà ở tái định cư Bến Đình, Tp Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu.

+ Hoàn thiện 05 kết luận thanh tra: thanh tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất một số dự án công nghiệp, đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng yên; thanh tra việc quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An; thanh tra quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; thanh tra quỹ bảo hiểm bắt buộc của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội;

+ Triển khai 02 cuộc thanh tra: thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản một số dự án tại tỉnh Thừa Thiên - Huế; thanh tra dự án khu công nghiệp xử lý rác Thành phố Hồ Chí Minh - Long An.

+ Nắm tình hình thực hiện các nhóm giải pháp hỗ trợ của Chính phủ về tài chính, hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh, đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng đồng ý thanh tra một số ngân hàng thương mại (hiện Thanh tra Chính phủ đang xây dựng kế hoạch để triển khai thanh tra).

2. Về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo

Trong quý III và tháng 10/2009 Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 8721 lượt công dân và 157 lượt đông người, đến trình bày 2064 vụ việc. Nội dung chủ yếu là khiếu nại về đất đai, chính sách, tham nhũng, nhà, tài sản, tư pháp.

- Các Bộ, ngành và địa phương đã tiếp 77879 lượt công dân, 306 lượt đoàn đông người. Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, trong đó có nhiều vụ việc đã được giải quyết nhiều lần nhưng công dân vẫn tiếp khiếu. Nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm khoảng 90% như: tố cáo cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, lãng phí, tiêu cực tham nhũng, vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội vv...; tố cáo trong lĩnh vực tư pháp chiếm 10%.

- Thanh tra Chính phủ đã xử lý 15936 trong tổng số 17796 đơn tiếp nhận. Qua xử lý đơn thư cho thấy có 4628 đơn đủ điều kiện để xử lý, chiếm 28,47% tổng số đơn thư; còn lại là đơn trùng lặp, nặc danh, đơn không rõ nội dung và địa chỉ người tố cáo (chiếm 71,53%). Sauk hi xử lý, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 3406 phiếu hướng dẫn, 837 phiếu chuyển đơn.

- Về giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo do Thủ tướng Chính phủ giao, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 15 báo cáo kết luận thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp tục hoàn chỉnh 15 báo cáo kết luận thanh tra, thành lập và triển khai các đoàn thanh tra để giải quyết khiếu nại tố cáo như: khiếu nại của ông Nguyễn Thời cùng một số hộ dân đường Đồng Khởi (Biên Hoà, Đồng Nai), kết hợp với thanh tra việc chuyển nhượng đất dự án tại đường Đồng Khởi; khiếu nại tố cáo của các hộ dân tại hẻm 242-224 đường Phạm Chí- Thành phố Hồ Chí Minh; khiếu nại tranh chấp đất đai của ông Nguyễn Tiến Lãng với ông Nguyễn Minh Trí tỉnh Bình Dương.

- Thực hiện Kế hoạch 319/KH-TTCP ngày 20/2/2009 Thanh tra Chính phủ tiếp tục kiểm tra, rà soát và giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo còn tồn đọng, bức xúc kéo dài tại tỉnh An Giang, Tiền Giang, Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên; lập danh sách và có văn bản yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Xây dựng tiến hành kiểm tra xem xét kết luận giải quyết 122 vụ việc khiếu nại tố cáo.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

a. Xây dựng hoàn thiện thể chế về phòng chống tham nhũng

- Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 264-QĐ/TW ngày 12/10/2009 ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Trung ương với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

- Thanh tra Chính phủ xây dựng kế hoạch thực thi công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia PCTN; hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược, hiện nay đã có 24 Bộ, ngành cơ quan trung ương và 54 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược.

- Bộ Nội vụ đang hoàn chỉnh Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Thủ tướng Chính phủ đang xem xét để ban hành Đề án đua nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình đào tạo.

b. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

- Về công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị: đến thời điểm hiện nay đã có 32 bộ, cơ quan Trung ương và 26 địa phương hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập năm 2008, có 388404 người kê khai lần đầu, 238455 người kê khai bổ sung; phần lớn các cơ quan Trung ương và địa phương đã xây dựng và ban bành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; có 29/38 cơ quan ban hành danh mục chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức; các cơ quan Trung ương thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 10903 cán bô, công chức; các địa phương chuyển đổi 7225 cán bộ công chức.

- Về cải cách hành chính: đến nay 100% các bộ ngành Trung ương đã công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của mình; 61/63 tỉnh, thành phố công bố bộ thủ tục hành chính của cấp xã, huyện; 47/63 tỉnh, thành phố công bố bộ thủ tục hành chính của các sở ngành. Qua thống kê, 4 cấp chính quyền có trên 5500 thủ tục hành chính, 82786 biểu mẫu, 7641 văn bản quy định thủ tục hành chính được công bố công khai.

c. Về phát hiện và xử lý tham nhũng:

Các cơ quan tiến hành tố tụng lien tục đẩy mạnh các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, trong đó có một số kết quả nổi lên: cơ quan điều tra của lực lượng công an thụ lý, khởi tố, điều tra vụ án “tham ô và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon), thu hồi cho nhà nước khoảng 24 tỷ đồng; kết luận kết thúc điều tra bổ sung vụ Cầu Bãi Cháy - PMU18. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có quyết định truy tố 23 bị can trong vụ Đề án 112; truy tố Giám đốc, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây - Thành phố Hồ Chính Minh; VKSND thành phố HCM truy tố 10 bị can trong vụ tiêu cực đất đai nghiêm trọng xảy ra tại huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh…

- Ngành Thanh tra phát hiện 12 vụ, 27 người có hành vi lien quan đến tham nhũng với số tài sản là 1472 triệu đồng. Đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 9 cán bộ, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 6 vụ.

Các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng như lãnh đạo một số vụ, đơn vị đã trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo liên quan đến lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng.