Ngăn chặn lợi dụng 70 Truyền thống ngành Thanh tra để quyên góp kinh phí

Ngăn chặn lợi dụng 70 Truyền thống ngành Thanh tra để quyên góp kinh phí - Fri, 2015-05-29 08:43

      Ngày 05/5/2015 Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 1049/TTCP-VP  về việc ngăn chặn lợi dụng 70 năm Truyền thống ngành Thanh tra để quyên góp kinh phí.

     TTCP cho biết việc này xuất phát từ thời gian qua, cơ quan này nhận được nhiều thông tin về việc một số cá nhân đã lợi dụng danh nghĩa lãnh đạo, công chức, viên chức TTCP nhân ngày lễ kỷ niệm để vận động, quyên góp kinh phí ủng hộ, làm từ thiện…

    Việc làm này đã gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của ngành Thanh tra nói chung và các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức TTCP nói riêng.

   TTCP khẳng định không có chủ trương trên. Do đó, đề nghị Thanh tra các tỉnh, TP, thanh tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ quá triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị biết. "Khi phát hiện các trường hợp có hành vi mạo danh nêu trên cần báo cho cơ quan chức năng biết để ngăn chặn”.

  Vậy Thanh tra tỉnh thông báo để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân biết phòng ngừa, ngăn chặn./.

   File đính kèm: 1049/TTCP-VP

                                                                                                                                                                                                                                                                             Văn phòng Thanh tra tỉnh