Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn làm việc với Thanh tra tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn làm việc với Thanh tra tỉnh - Thu, 2016-11-10 08:22

          Ngày 07/11/2016, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh về công tác chuẩn bị báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2017 trình tại kỳ họp UBND tỉnh tháng 11/2016 và bàn biện pháp nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết KNTC.  
          Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh; Đ/c Trương Văn Nam - Chánh Thanh tra tỉnh, các Phó Chánh Thanh tra tỉnh và Trưởng các phòng nghiệp vụ và Văn phòng của Thanh tra tỉnh.
           Sau khi nghe Chánh Thanh tra tỉnh trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2017 và kết quả công tác tham mưu giải quyết KNTC của Thanh tra tỉnh trong thời gian vừa qua. Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, phân tích những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, đặc biệt là làm rõ tình hình KNTC khác biệt so với các năm trước nhất là các vụ khiếu kiện đông người; những điểm mới trong chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành; chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại hạn chế của từng việc: Tiếp công dân, giải quyết KNTC, thi hành quyết định… và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
         Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí PCT Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, bổ sung các ý kiến tham gia đóng góp, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo để trình tại phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2016; đồng thời đề nghị Lãnh đạo Thanh tra tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác giải quyết KNTC, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cơ quan. Phải công khai, minh bạch trong giải quyết vụ việc, nhất là các vụ tố cáo; phải công tâm, khách quan, làm rõ nguyên nhân, lý do của việc khiếu kiện với phương châm lấy mục tiêu ổn định làm hàng đầu; đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết các vụ việc; thường xuyên nghe báo cáo tiến độ; kịp thời thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ngay trong quá trình xác minh vụ việc./. 
 
                                                                        Thân Văn Hoàn - VP Thanh tra tỉnh