TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGÀY 19/9/2014

TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGÀY 19/9/2014 - Wed, 2014-09-17 14:54

Đề nghị tải các tệp đính kèm theo các đường link dưới đây:

1. Giấy mời số 333/GM-UBND ngày 17/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh

2. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014; tình hình triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ

- Văn bản word

- Văn bản pdf

3. Dự thảo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ

- Văn bản word

- Văn bản pdf

4. Báo cáo của Thanh tra tỉnh về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình hình triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ

- Văn bản word

- Văn bản pdf