Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thu, 2016-06-30 11:16

         Ngày 24/6/2016, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi, chuyển quyền sử dụng đất, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Nguyễn Văn Tuyến, Bùi Quang Huy và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 
         Theo Quyết định số 86/QĐ-TTr ngày 14/6/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi, chuyển quyền sử dụng đất, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thời kỳ thanh tra là từ 01/01/2013 đến 31/12/2015; thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra; Đoàn thanh tra gồm 4 thành viên do bà Vũ Thị Viện, Trưởng phòng Nghiệp vụ I Thanh tra tỉnh  làm Trưởng đoàn.
 
Đ/c: Trịnh Văn Thanh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Hội nghị
 
         Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Trịnh Văn Thanh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh mục đích thanh tra nhằm đánh giá đúng trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi, chuyển quyền sử dụng đất, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thời gian qua, qua đó để tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót (nếu có); Đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu trong quá trình thanh tra các thành viên Đoàn thanh tra phải tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, bám sát kế hoạch thanh tra, bảo mật thông tin, phối hợp tốt với các đơn vị của Sở để cuộc thanh tra thực hiện đúng tiến độ và mục đích, yêu cầu đã đề ra.
Đ/c: Nguyễn Văn Tuyến - Phó Giám đốc Sở TN&MT phát biểu ý kiến
 
       Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Văn Tuyến - Phó Giám đốc Sở cho biết: Sẽ tuân thủ chấp hành nghiêm nội dung quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, cuộc thanh tra trách nhiệm này sẽ giúp cơ quan phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời  khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất đai thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở cung cấp các hồ sơ, tài liệu, phối hợp và tạo điều kiện cho Đoàn Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thân Văn Hoàn - TTV Thanh tra tỉnh