Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức lễ phát thẻ Đảng viên và sinh hoạt định kỳ tháng 9/2017.

Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức lễ phát thẻ Đảng viên và sinh hoạt định kỳ tháng 9/2017. - Thu, 2017-09-07 15:01

     Thực hiện chương trình công tác của chi bộ tháng 9/2017, ngày 06/9/2017 chi bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và triển khai các nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. 
Thực hiện Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ Quyết định số 65-QĐ/ĐU của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang về việc phát thẻ đảng viên, đồng chí Trương Văn Nam – Tỉnh ủy viên, Bí thư chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định phát thẻ đảng viên và trao thẻ đảng cho đồng chí Đồng Xuân Tùng là đảng viên thuộc Tổ đảng Văn phòng Thanh tra tỉnh. Phát biểu sau khi trao thẻ đảng, đồng chí Bí thư chi bộ ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của đảng viên Đồng Xuân Tùng vào những thành tích chung của đơn vị, đồng thời cũng căn dặn đồng chí phải bảo quản và sử dụng thẻ đúng mục đích, đúng quy định của Đảng.
 
Đ/c Trương Văn Nam – Bí thư chi bộ trao thẻ đảng viên cho đồng chí Đồng Xuân Tùng
 
       Sau lễ phát thẻ đảng, chi bộ tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ tháng 9/2017. Văn phòng chi bộ đã thông báo tới toàn thể đảng viên một số thông tin, tình hình thời sự nội bộ trong bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 9/2017 và tuyên truyền, phổ biến một số văn bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quy định của Tỉnh ủy và Đảng ủy CCQ tỉnh; đồng chí Bí thư chi bộ đã quán triệt, triển khai một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng, tổ chức Đảng và công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong thời gian tới.
       Tiếp tục nội dung sinh hoạt, chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III-2017 với nội dung “Thực trạng và giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, Thanh tra viên Thanh tra tỉnh trước công việc và trước nhân dân” được Chi ủy Chi bộ phân công cho Tổ đảng Nghiệp vụ III chuẩn bị và trình bày; các đảng viên đã tích cực, sôi nổi thảo luận và đóng góp bổ sung vào nội dung sinh hoạt chuyên đề. 
 
 
Đại diện Tổ đảng Nghiệp vụ III trình bày báo cáo nội dung chuyên đề
 
      Kết luận nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, đồng chí Bí thư đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của Tổ đảng Nghiệp vụ III cũng như những ý kiến tham gia phát biểu, thảo luận rất tâm huyết và có tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đảng viên. Đây là nội dung chuyên đề phù hợp và thiết thực trong giai đoạn hiện nay, khi các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chi bộ tiếp tục giao cho Tổ đảng Nghiệp vụ III tiếp thu các ý kiến đóng góp, phát biểu của các đảng viên hoàn chỉnh nội dung chuyên đề, báo cáo và đề xuất Chi ủy xem xét để triển khai thực hiện.
Nguyễn Văn Toan - Văn phòng Thanh tra tỉnh