Hội nghị giao ban công tác tiếp dân, phân loại xử lý đơn thư quý I năm 2017

Hội nghị giao ban công tác tiếp dân, phân loại xử lý đơn thư quý I năm 2017 - Thu, 2017-03-09 15:21

      Ngày 02/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì hội nghị giao ban công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo quý I/2017. Tham dự có đại diện lãnh đạo của MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND; các Ban của Tỉnh ủy; các cơ quan, sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố.
 
        Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo (KNTC) luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang quan tâm. Từ khi thành lập Ban Tiếp công dân cấp tỉnh và cấp huyện, công tác tiếp dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư trên địa bàn tỉnh đã được nâng cao về chất lượng, hiệu quả, giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến được đưa ra tập trung vào việc các cơ quan, địa phương cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC; quan tâm bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân có đủ năng lực chuyên môn; các sở, ngành quan tâm hơn nữa trong phối hợp với các địa phương trong phân loại xử lý đơn thư, giải quyết các vụ việc KNTC; quan tâm công tác theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết KNTC. 
 
Đ/c: Phó Chủ tịch Lại Thanh Sơn chủ trì Hội nghị 
 
       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn yêu cầu UBND các huyện, thành phố rà soát lại còn bao nhiêu đơn đang xem xét gải quyết, bao nhiêu đơn mới phát sinh, bao nhiêu đơn còn tồn đọng, bao nhiêu đơn quá thời hạn xem xét giải quyết, bao nhiêu đơn do cấp trên chuyển về để có kế hoạch thực hiện cụ thể, rà soát lại các vướng mắc của huyện, các đơn thư chuyển nhưng chưa có văn bản trả lời... Ban tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại tất cả các vụ việc còn đang tồn đọng, tham mưu phương hướng giải quyết cho Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn các kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân, phân loại xử lý đơn thư của các sở, ngành, địa phương. Thanh tra tỉnh chủ trì tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với Giám đốc các Sở, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Ban tiếp công dân của tỉnh duy trì công tác giao ban định kỳ, các đơn vị chủ động nắm bắt tình hình tiếp dân, KNTC trên địa bàn để quản lý và xử lý tốt hơn, hiệu quả hơn./.
Nguyễn Thị Thái Hà - Văn phòng Thanh tra tỉnh