Phòng chống tham nhũng

16 điểm sửa đổi mới của luật và kỳ vọng “khắc tinh” của tham nhũng*

Thanh tra Chính phủ là cơ quan tham mưu giúp Chính phủ Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội Khóa XIV tại kỳ họp thứ 2. Luật PCTN (sửa đổi) nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém của công tác PCTN trong thời gian...

Nhìn thẳng vào thực tiễn để nâng cao chất lượng phòng, chống tham nhũng

 Việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Thực tiễn như thế nào và cần giải pháp gì để nâng cao hiệu quả PCTN? Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu...

Phiên họp thứ 5 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Sáng 9/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) họp phiên thứ 5 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban, nhằm đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ 6...

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

Ngày 17/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập. Nghị định này gồm có 6 chương, 35 điều. Cụ thể:- Chương I: Những quy định chung;- Chương II: Kê khai tài sản, thu nhập;- Chương III: Công khai bản kê...

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

     Ngày 17/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Nghị định này gồm có 9 chương, 65 điều. Cụ thể:- Chương I: Những quy định chung;- Chương II:...

Những điểm mới cơ bản trong Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung năm 2012

     Luật phòng, chống tham nhũng được Quốc hội Khoá XI, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2006 và đã được sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XII.Sau 5 năm tổ chức thực hiện...

Subscribe to Phòng chống tham nhũng